MMA290 Examensarbete i matematik (kandidat)

Avsikten med examensarbetet i matematik/tillämpad matematik är att ge fördjupade kunskaper inom ett matematiskt ämnesområde. Utveckla förmågan att formulera problem och att arbeta självständigt. Utveckla förmågan att tillämpa de kunskaper i matematik/tillämpad matematik som studenten tillgodogjort sig under sin utbildning på grundläggande nivå och att utveckla förmågan att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Att skriva examensarbete (pdf 222 kB)

Lärare

Examinator: Linus Carlsson Sergei Silvestrov , Kimmo Eriksson och  Anatoliy Malyarenko