MMA690 Examensarbete i matematik (magister)

Avsikten med examensarbetet i matematik/tillämpad matematik är att ge fördjupade kunskaper inom ett matematiskt ämnesområde. Att utveckla förmågan att formulera problem och att arbeta självständigt. Utveckla förmågan att tillämpa de kunskaper i matematik/tillämpad matematik som studenten tillgodogjort sig under sin utbildning på avancerad nivå och utveckla förmågan att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Att skriva examensarbete (pdf 222 kB)

Lärare(VT14)

Examinator: Linus Carlsson Sergei Silvestrov , Kimmo Eriksson och  Anatoliy Malyarenko