MMA500 Diskret matematik, fortsättningskurs

Kursen skall ge djupare och bredare kunskaper om diskret matematik och dess tillämpningar inom datalogi, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Den skall även träna matematisk modellering, begreppsförståelse, problemlösning, matematisk argumentation och presentation, matematisk läsförståelse och studieteknik, kritiskt tänkande, kommunikation på svenska och engelska, samarbete och individuellt ansvar. Områden som behandlas är grafteori, enumerativ kombinatorik, diskreta strukturer och kombinatorisk spelteori. Kursen kan komma att ges på engelska.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Lärare (VT14)

Examinator: Kimmo Eriksson