MAA134 Differentialekvationer och transformmetoder

Avsikten med kursen är att introducera de grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder som används för analys av differentialekvationer och differensekvationer, samt därtill hörande transformer och tillämpningar.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Examinators egna sidor om kursen inklusive gamla tentor

Lärare (VT14)

Examinator: Lars-Göran Larsson