MMA128 Differential- och integralkalkyl III

Avsikten med kursen är att vidga och fördjupa de grundläggande kunskaper om funktioner som erhållits i tidigare kurser i differential- och integralkalkyl. I detta innefattas att seriebegreppet förankras mer metodiskt, att begreppet vektorfält introduceras, samt att integralbegreppet generaliseras till att omfatta summeringar på rymdkurvor, ytstycken och kroppar i det tredimensionella rummet. Syftet är även att ge en grund för studier i matematik på avancerad nivå, samt för teoretiska studier inom fysik och teknik.

Kursinformation

Kursplan och kurslitteratur

Kursmaterial

Examinators egna sidor om kursen inklusive gamla tentor

Lärare (VT14)

Examinator: Lars-Göran Larsson