MMA501 Abstrakt Algebra

Algebra är en fundamental gren inom modern matematik som har sitt ursprung i klassisk talteori och geometri och är viktig inom många områden inom naturvetenskap och teknik. Viktiga mål är att utveckla och generalisera begrepp och ideér från talteori och geometri samt visa styrkan hos dessa generella metoder. Kursen fokuseras på de algebraiska grundstrukturerna, grupper, ringar och kroppar som är viktiga inom många olika grenar av matematiken och matematikens tillämpningar inom naturvetenskap, datavetenskap och teknik. Dessa strukturer, grupper, ringar och kroppar, tillämpas i flera sammanhang, till exempel symmetrianalys, uppräknings problem, kodningsteori, kombinatorisk design, fysik, datavetenskap och robotik.

Kursinformation (Course Information)

Kursplan och kurslitteratur (Course plan and course literature)

Lärare/Teacher (Autumn term)

Examinator (Examiner): Professor   Sergei Silvestrov

Kursansvarig (Course responsible): Professor Sergei Silvestrov

Kursmaterial (Course material)

Föreläsningsanteckningar (Lecture notes): 

Lecture 1 (pdf 125 kB)

Lecture 2 (pdf 80 kB)

Lecture 3 (pdf 122 kB)

Lecture 4 (pdf 103 kB)

Lecture 5 (pdf 89 kB)

Lecture 6 (pdf 107 kB)

Lecture 7 (pdf 122 kB)

Lecture 8 (pdf 127 kB)

Lecture 9 (pdf 107 kB)

Lecture 10 (pdf 101 kB)

Några användbara webresurser (Some usefull online resources):

Abstrakt algebra Wikipedia artikel (Abstract Algebra Wikipedia article)

Wolfram MathWorld and Wolfram Alpha:

Abstract Algebra

Algebra

Wolfram Alpha