Om MAM-seminarium

Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik vid akademin UKK, Mälardalens Högskola har som mål att bidra till att upprätthålla hög kvalité för forskning och forskarutbildning inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik ytterligare förstärka ämnets bidrag i forskningsbas för samtliga teknikutbildningar och ekonomiutbildningar.

Ämnet Matematik/Tillämpad matematik  har ett viktigt övergripande ansvar för att hög kunskapsinnehåll och kvalité i teknikutbildningar, ekonomiutbildningar och lärarutbildningar kan upprätthållas och examensrätter även inom många andra ämnena vid Mälardalens högskola (MDH) kan säkras och utvecklas.

Därmed har Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik en bred interdisciplinär karaktär, som härstammar från ämnets övergripande interdisciplinär karaktär samt dess viktiga roll för hållbar verksamhet och hög vetenskaplig kvalitet vid MDH och för samverkan med andra universitet och högskolor, näringslivet, kommun och omgivande samhälle nationellt och internationellt.

Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik drivs tillsvidare inom följande fyra spår:

  • Matematik och Tillämpad matematik (ämnets huvudspår)
  • Interdisciplinärt samarbete inom och utanför MDH (vid MDH samverkar matematik/tillämpad matematik med andra ämnen och etablerade områden vid akademierna UKK, EST, IDT och HVV)
  • Samproduktion och samverkan (SOS) (med andra lärosätten nationellt och internationellt, industri, näringsliv, kommun och omgivande samhälle)   

Samtliga seminarier sker normalt på onsdagar kl 15.30--16.30 utan rast. De är 30- 50 minuter plus eventuell diskussion. Två seminarier som hållssamma dag är längst 30 minuter vardera med en kort rast.

Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik kompletteras med workshopar, minisymposier, minikurser, gästföreläsningar och andra evenemang med anknytning till forskning och utbildning i matematik/tillämpad matematik. Dessa annonseras separat.

Organisationskommittén för Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik består av: 

Prof. Sergei Silvestrov (ordf.) 

Prof. Kimmo Eriksson

 

Prof. Anatoliy Malyarenko