MAM doktorandseminarium (lilla MAM-seminariet)

MAM doktorandseminarium (lilla MAM-seminariet) är ett forskarstudentseminarium i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola organiserat av forskningsmiljön MAM för forskarstuderande inom ämnet. Arrangörerna är främst forskarstuderande vid MAM.

Arrangör för MAM doktorandseminarium är

Per Bäck

per.back AT mdh.se

Föredragstid är normalt upp till 30 minuter följt av frågor och informella diskussioner.

Följ länken i menyn till vänster för seminarieprogram.

Föredragen anges i omvänd kronologisk ordning med framtida föredrag först