Matematik och Tillämpad matematik

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) bedriver nationellt och internationellt framstående forskning inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik

Forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik vid UKK är en stark forskningsmiljö både nationellt och internationellt som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Vid Mälardalens högskola utgör forskningsmiljö Matematik och Tillämpad matematik vid UKK forskningsbas inom huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik för samtliga utbildningar, särskilt för de prioriterade utbildningsområden Teknik och Ekonomi och Matematik/tillämpad matematik som ämnet för forskarutbildning, samt bidrar till samtliga etablerade forskningsinriktningar och andra akademier vid Mälardalens högskola genom interdisciplinär samverkan och samarbete inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Forskargrupper

som bedriver forskning och utbildning inom

 • matematisk statistik, stokastiska processer och finansiell matematik
 • teknisk matematik,
 • diskret matematik, spelteori och modellering av beteende och kultur,
 • matematisk analys och funktional analys,
 • algebra,
 • tillämpad matrisanalys, operatoranalys och operatoralgebra,
 • icke-kommutativ analys och icke-kommutativ geometri,
 • dynamiska system,
 • matematisk inlärningsteori,
 • optimering och operationsanalys

och tillämpningar av matematik framförallt inom

 • inbyggda system, robotik, datavetenskap, informationsteknik, kommunikationsteknik
 • bioinformatik, hälsoteknik, medicinsk teknik, livsvetenskap
 • finans och ekonomi
 • fysik och relaterade till fysik naturvetenskapliga och tekniska ämnen som elektronik, miljöteknik, energiteknik och resursoptimering