Litteraturvetenskap

Varför är det viktigt att ha kunskap om litterära texter och litteraturens historia?

En utgångspunkt i det akademiska litteraturstudiet är att litteraturen gestaltar mänskliga erfarenheter på ett alldeles unikt sätt. När man studerar litteratur arbetar man med frågor som: Vad betyder texten egentligen? Varför ser den ut som den gör? Hur har litteraturen fungerat i olika tider och sammanhang?

Litteratur finns överallt

Litteraturen omger oss till vardags i form av berättelser och drama, sånger och dikter. Vi påverkas av den men tänker kanske inte alltid på hur. En utvecklad förmåga att läsa mer på djupet, att kritiskt granska och analysera texter av skilda slag, är något som länge varit självklart för lärare, journalister, författare och kritiker. Men även inom andra områden och yrken fyller sådan kompetens en viktig funktion. Litteraturstudiet skärper din förmåga att tolka historien och samtiden – och hjälper dig att förstå dig själv.

Kurser

Den grundläggande utbildningen i litteraturvetenskap består av två 30-poängskurser, Litteraturvetenskap 1 och Litteraturvetenskap 2. Den första kursen ges på höstterminen och den andra på vårterminen. Litteraturvetenskap 1 läses först och litteraturvetenskap 2 är en fortsättningskurs. Tillsammans ger dessa kurser grunderna i litteraturteori och litteraturens historia. I kurserna läses litteratur ur olika perspektiv: historiskt, tematiskt, genreteoretiskt samt ur ett samtidsperspektiv. Litteraturvetenskap 2 avslutas med en uppsats.

Efter de två första terminerna finns möjlighet till två terminers fördjupade studier som kan ingå i en kandidat- respektive magisterexamen.Utöver detta erbjuder vi kortare fristående kurser (se menyn till vänster).