Huvudinstrument, halvfart

Vidareutvecklas på ditt huvudinstrument tillsammans med en av våra fantastiska lärare.

Om utbildningen

Huvudinstrument fortsättningskurs är en kurs på halvfart för dig som redan påbörjat eller avslutat en högskoleutbildning inom ditt instrument men vill få hjälp med att vidareutvecklas och komma vidare tekniskt och konstnärligt. Kursen är också tänkt som fortbildningskurs för dig som undervisar till exempel inom Kulturskolan men vill få egen lärarledd tid på det egna instrumentet.

Kursens upplägg består av individuella lektioner på huvudinstrumentet, instudering samt gemensam lektion. Upplägget är individuellt och stor hänsyn tas till att schemat ska passa in med ditt övriga liv. Kursen finns som två delkurser, dvs du kan läsa den i två terminer. Kom ihåg att du måste söka på nytt för delkurs 2.

Kursplaner

Kursplan - Huvudinstrument fortsättningskurs 1 15.0 hp
Kursplan - Huvudinstrument fortsättningskurs 2 15.0 hp

About the course

Main instrument, continuation course is a part-time course for those who have already started or finished higher studies in your main instrument, but want guidance how to develop further and increase your technique and artistry. The course is also suitable for instrumental teachers that want to have more time to develop their own instrumental skills.

The course consists of individual lessons in your main instrument, coaching with pianist and masterclass. The schedule is individual and flexible, and set together with your main instrument teacher and your pianist. The course is currently made of two separate courses, each one covers one semester. Remember that you have to apply also for the second course.