Konstex

Konstex är ett nationellt nätverk för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund där Mälardalens högskola ingår. Nätverkets syfte är att tillvarata gemensamma intressen för högre konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning.