Om musikteori vid Kammarmusikprogrammet

Musikteorin består av gehör och satslära och bedrivs i mindre grupper på 3-6 studenter.

Teoriundervisningens upplägg består av ett första år med grundläggande kunskaper, ett andra år med analys av för studenten aktuell repertoar, och ett tredje år där kvalicifierade musikteoretiska kunskaper praktiskt används för att göra kammarmusikaliska orkestreringar, reduktioner och arrangemang.

Gehörsundervisningen sker parallellt med de teoretiska momenten.

Momenten går från enklare tonala strukturer, harmonik och rytmik till atonalitet, avancerad harmonik och komplex rytmik.

Kurserna examineras genom fortlöpande bedömning, hemuppgifter samt tentamen.

Musikteori - Björn Linnman