Informationsdesign

Ämnesområdet Informationsdesign handlar om att designa information som stödjer människor i vardagen, genom att skapa möjligheten att ta till sig information och att orientera sig i olika miljöer.

Informationsdesign bidrar bland annat till att utforma begripliga texter som är anpassade till specifika målgrupper, lättanvända bildinstruktioner och rumsliga miljöer som stödjer olika verksamheter. Något som kommer att få större betydelse i samhället i framtiden eftersom offentliga miljöer, arbetsplatser, produkter och tjänster blir allt mer komplexa.

I och med den pågående digitaliseringen kommer människor även att behöva väldesignad information för att kunna inhämta och använda sig av information av olika slag. Det gäller såväl i arbetslivet som i privatlivet. Därför behövs människor som är kunniga inom området och kan designa information för framtidens samhälle.