Handelsrätt

Handelsrätt behandlar de delar av rättsvetenskapen som berör ekonomiska förhållanden. Inom ämnet studerar du de rättsregler som gäller när privatpersoner och företag gör affärer.

Handelsrätt är ett juridiskt ämne för icke-jurister som till exempel ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och samlar därför olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget.

Grundkursen Handelsrättslig översiktskurs på Mälardalens högskola ger dig en överblick över de olika ämnesområdena såsom avtals-, köp-, värdepappers-, arbets- och bolagsrätt. Därefter kan du fortsätta med kurser inom exempelvis arbetsrätt, associationsrätt, beskattningsrätt eller kontraktsrätt.