Inledande relativitetsteori 6 hp

Kursen inledande relativitetsteori 6 hp behandlar Einsteins speciella relativitetsteori på inledande universitetsnivå och endast gymnasiets fysik och matematik förutsätts som bakgrund.

Inledande relativitetsteori 6 hp ges gemensamt av akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola, instutionen för teoretisk fysik, KTH och avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap vid Högskolan i Gävle, i samverkan med KTH RCN (Resurscentrum för nätundervisning vid KTH).

Genomförande

Kursen genomförs online. Kursen finns på en lärplattform som finns tillgänglig via Student Lounge. Det är även där du hittar länkar till kursens olika delar inklusive de automaträttande proven. Du kommer även att ha tillgång till kurslitteraturen (läs- och videomaterial) på kursens hemsida.

Du kommer att kunna få hjälp och support av lärare, arbeta med kursens läsanvisningar, göra självtester och examinationer via kursens nätbaserade system. Detta innebär att all examination sker via internet och det finns inte några fysiska träffar.

Kursen pågår vecka 26-33 (den 24 juni till och med den 18 augusti). Dina resultat kommer att rapporteras in vid tre tillfällen under juli och augusti. Första tillfället för resultatrapportering är torsdag den 25 juli och därefter den 15 och 26 augusti.

Antagning och kursregistering

Ansökan till kursen görs via antagning.se. Sista dag att ansöka till kursen är den 24 juni.

Om du vill lämna återbud till din plats så gör du det på antagning.se via dina sidor.

Viktigt 

För att du ska kunna komma igång med dina studier krävs dels att du kursregistrerar dig på kursen via Mälardalens högskola (MDH) och dels att du skapar ett kurskonto på Student Lounge via sommarfysik.se (länk skickas separat till alla antagna studenter via e-post).

Antagningsbesked skickas ut i slutet av april. Registrering på kursen kan göras från och med den 17 juni via Mälardalens högskolas Ladok för studenter. För att du ska kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ett studentkonto, därefter kan du registrera dig. När du har registrerat dig på kursen kan du skapa ett kurskonto.

Du behöver alltså göra följande steg i tur och ordning:

  1. Skapa ett studentkonto vid MDH
  2. Registrera dig på kursen vid MDH
  3. Skapa ett kurskonto

Handledning

Du kan på nätet diskutera med studiekamrater, ställa frågor och få handledning av lärare. Förutom handledning via kursens forum (som du når när du har loggat in på forumet) kan du även mejla eller ringa till kursens mentorer på mentor@nti.se respektive 08-506 375 50 (vardagar 10-12 och 13-16).

Kursens forum

sommarfysik.se

Här får du även hjälp om din fråga gäller kursmaterial, kursuppgifter eller inloggning i själva kurssystemet.

Frågor

Har du frågor kring kursanmälan eller kursregistrering är du välkommen att kontakta studenttorget på Mälardalens högskola på e-post studenttorget@mdh.se eller telefon 021-10 13 10 (måndag till torsdag 8-16 och fredag 8-15, studenttorget har lunchstängt mellan 12-13).