Fysik

Fysik är ett grundläggande naturvetenskapligt ämne som ger den begreppsmässiga grunden för praktiskt taget all teknik. På de här sidorna har vi samlat den verksamhet som bedrivs inom ämnet vid Mälardalens högskola (MDH).

Fysiken brukar indelas i ett antal grenar som var för sig beskriver klasser av besläktade fenomen. Exempel på sådana grenar är mekanik, astronomi, elektromagnetism, termodynamik, optik och vågrörelselära. Den moderna fysiken inkluderar även atom- och kärnfysik, kvantmekanik, relativitetsteori, fasta tillståndets fysik och halvledarfysik.

Vid MDH erbjuds kurser inom grundläggande fysikområden som mekanik, elektrofysik och värmelära, där vissa kunskaper utöver gymnasial nivå kan ses som allmänbildning för blivande högskole- och civilingenjörer.

Det finns även ett utbud av fördjupningskurser som, beroende på programinriktning och intresse ger möjlighet till fördjupning med inriktning mot t.ex. mekanik, elektrofysik och beräkningsinriktad fysik. Fysikkurser ges inom olika ingenjörs- och civilingenjörsprogram, samt inom lärarutbildningen och kurserna kan även läsas fristående.