Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi har gjort en stor resa genom åren. Från att mest ha handlat om bokföring och handel för en mindre skara människor till att ha blivit det största undervisningsämnet på nästan alla universitet världen över.

Idag omfattar ämnet ekonomistyrning, redovisning, finansiering, logistik, marknadsföring och organisation. Dagens organisationer och samhälle har blivit så komplext att det inte bara är bokhållare och handelsmän som behöver utbildning i ämnet, utan snart sagt alla som har en arbetsledande befattning i dagens samhälle och organisationer, eller driver eget företag.

Företagsekonomer arbetar både inom privat och offentlig sektor, som anställda och som egenföretagare. Vanliga områden att arbeta inom är:

 • ta fram beslutsunderlag och redovisa hur verksamhet utvecklas för interna och externa intressenter
 • revision
 • upplåning
 • kapitalplacering
 • värdering
 • organisationsutveckling
 • personalfrågor
 • ledarskap
 • utredningar
 • ekonomisk rådgivning
 • inköp
 • försäljning och marknadsföring av konsument- och producentvaror, ofta i ett internationellt sammanhang

För mer information, kontakta