Energiteknik

Det är knappast något teknikområde som är, och har varit, så intimt sammankopplat med utvecklingen av vårt samhälle som energitekniken. Tillgång på energi i form av el, värme och fordonsbränslen kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle. Det är dock knappast troligt att morgondagens energikällor är de samma som idag.

Energitekniken omfattar i stort sett alla typer av omvandling och transport av energi i olika apparater och anläggningar. Det kan gälla omvandling av bränslen till först värme i en ångpanna eller kärnreaktor och sedan omvandling av värmen till elektrisk energi i ång- och gasturbiner. Byggnader ska värmas, ventileras och eventuellt kylas för att skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. Systemen för detta kan vara både storskaliga som fjärrvärme- och fjärrkylsystem eller småskaliga för enskilda fristående hus.

Inom ämnet Energiteknik behandlar man såväl grundläggande områden som termodynamik och värmeöverföring samt tillämpade områden såsom:

 • värmepumpar
 • inomhusklimat
 • fjärrvärme
 • fjärrkyla
 • förnybar energi
 • förbränning och förgasning av biobränslen
 • värmepannor
 • kärnreaktorer
 • kärnkraftssäkerhet
 • turbiner
 • kylning av elektronik
 • energibesparingar
 • miljöfrågor

Forskning inom energiteknik bedrivs i olika sammanhang inom både energiomvandling och kraftproduktion, samt energidistribution och användning.

Stora utmaningar i framtiden

Allt högre ställda miljö- och effektivitetskrav är en stor utmaning för forskning och utveckling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen i Sverige och andra länder. Nya miljövänliga och effektiva "produktionstekniker" samt effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden.

Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Även energibranschen är affärsmässigt under kraftig omvälvning och en avreglerad elmarknad är bara en del av en spännande process.

För mer information, kontakta Jan Sandberg .