Programvaruteknik

Programutveckling handlar om tillämpning av ett systematiskt, vetenskapligt, kvantifierbart förhållningssätt till utveckling, drift och underhåll av mjukvara, samt studiet av sådana förhållningssätt.

Vår forskning och utbildning inom programvaruteknik är inriktad mot att öka kunskaperna inom programutveckling och särskilt industriell samt komponentbaserad programutveckling med inbyggda realtidssystem, driftsäkra system i både teoretisk och praktisk mening. Forskningsresultaten ska kunna användas både inom universitetet och inom industrin. Vid universitetet används den ökade kunskapen till ytterligare utbildning som syftar till att orientera studenterna kring nya synsätt inom systemutveckling.

Mer information

För mer information, kontakta gärna Sasikumar Punnekkat , programansvarig.