Byggnadsteknik

Byggnadsteknik handlar om att bygga och hantera byggnadsverk. Området är brett - från planering, uppförande och förvaltning till rivning och återanvändning.

Ämnet byggnadsteknik behandlar byggprocessens olika skeden:

  • Projektering handlar om att utforma och gestalta ett byggnadsverk samt att bestämma och redovisa tekniska egenskaper och prestanda. Arkitekter, byggnadskonstruktörer samt tekniska specialister på installationer, brand, akustik, markförhållanden etc. arbetar med projektering.
  • Produktion innebär att fysiskt framställa ett byggnadsverk. Entreprenörer inom hus eller anläggning, målning, golvläggning, VVS, el och montage arbetar med produktion.
  • Förvaltning innebär att vårda och upprätthålla efterfrågan på byggnadsverket under dess livslängd. Anställda i fastighetsföretag, i statliga verk och i särskilda förvaltningsföretag, konsulter och entreprenörer arbetar med förvaltning.

För mer information, kontakta Robert Öman .