Information om behandling av personuppgifter

Högskolan månar om din integritet genom att hantera dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.

Information om behandling av personuppgifter

Mälardalens högskola (MDH) är personuppgiftsansvarig för tjänsten min alumnsida (Tjänsten). Högskolan månar om din integritet genom att hantera personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen.

Huvudsyftet med Tjänsten är att möjliggöra för studenter och högskolan att upprätthålla kontakten efter avslutade studier. Tjänsten kommer även att användas i högskolans interna administration för bland annat statistikuppföljning och tjänstenoteringar som har att göra med de kontakter Mälardalens högskola har med dig.

Vid registrering i Tjänsten behövs ditt personnummer för att kunna bedöma om du kvalificerar dig som medlem. Personnumret blir endast tillgängligt för MDH, och kommer enbart att användas för detta ändamål. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Du kan även begära rättelse om personuppgifterna är felaktiga, eller om du anser att de behandlats på ett felaktigt sätt.

Du har rätt att få veta om högskolan har behandlat dina personuppgifter. Ansökan om registerutdrag är gratis, och kan göras en gång per kalenderår. Ansökan om registerutdrag ska vara i pappersformat och undertecknad av sökanden. Det räcker att uppge personnummer och namn samt ange att du vill få ett registerutdrag enligt personuppgiftslagen.

Begäran skickas till:
Personuppgiftsombudet, Mälardalens högskola,
Rektors kansli, Box 883, 721 23 Västerås

Kontakt

Har du frågor om MDH Alumni kan du kontakta kommunikatör för MDH Alumni på e-post: alumni@mdh.se eller telefon: 021-10 31 62

Har du allmänna frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du även kontakta personuppgiftsombudet vid Mälardalens högskola på telefon: 021 - 10 70 57 eller via e-post: johan.andersson@mdh.se