Aktuellt om nytt campus i Eskilstuna

2013-05-21 | På campus

Planeringen för ett nytt Campus i Eskilstuna pågår för fullt tillsammans med Eskilstuna kommun. Under våren har en antroprolog anlitats och till hösten arrangeras en arkitektävling.

Katarina Rosenlind, lokalplanerare och arkitekt vid MDH berättar hur långt man kommit i processen:
- Vi har engagerat en antropolog som genom intervjuer och workshops ska ta reda på vad som gör en högskola attraktiv sett ur ett lokalperspektiv och ur perspektivet med fysisk utformning. Arbetet ska vara avslutat innan terminsslut.

Under hösten kommer högskolan att anordna en arkitekttävling för utformningen av byggnaderna, och tävlingen sker i två steg.
- Först sker en prekvalificering där intresserade arkitektkontor får anmäla sitt intresse och redovisa sina kunskaper inom området. Därefter väljs fyra-fem kontor ut som tar fram själva tävlingsförslagen. Tävlingsbidragen bedöms av en jury med representanter från MDH, Eskilstuna kommun och Sveriges arkitekter, fortsätter Katarina Rosenlind.

Det vinnande bidrag kommer att användas för fortsatt projektering och uppförande.