Akademisk högtid

Disputationer och licentiatseminarier Konserter Konferenser och evenemang Övrigt

Datum: 2017-04-28
Tid: 16.30 - 18.15
Plats: Stora salen, Västerås konserthus

Välkommen att delta i högtiden i Västerås konserthus

Akademisk högtid hålls den 28 april i Västerås konserthus. Då firar MDH rektorsinstallation, professorsinstallation och promovering av doktorer och hedersdoktorer. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och samverkansmedalj samt gästprofessorn till Alva Myrdals minne.

Alla intresserade är välkomna att närvara vid ceremonin. Alla i publiken ska sitta på sin plats senast klockan 16.15 i Konserthusets stora sal. Under ceremonin står avdelningen för kammarmusik för musikaliska inslag.

Festföremål med respektive samt inbjudna gäster är inbjudna till den efterföljande banketten. Då är klädkoden högtidsdräkt. För publik som enbart deltar i ceremonin gäller valfri vårdad klädsel.

Mer om akademisk högtid