Text

Mälardalens högskola

Ett starkt MDH - den samproducerande högskolan.

Aktuellt

 • Datum 2021-04-15
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskning för att förstå och möta kriser

Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

om MDH-forskning för att förstå och möta kriser
 • Datum 2021-04-19
 • Artikeltyp Aktuellt

Nytt rekordår för MDH

Intresset för att utbilda sig på MDH fortsätter att öka. Det totala antalet ansökningar till höstterminen har gått upp med 13 procent jämfört med föregående år, 10 procent mer än landet i stort.

om Nytt rekordår för MDH

Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål
 • Datum 2021-04-15
 • Artikeltyp Aktuellt

Förstärkt samarbete för att skapa mer effektivt stöd för innovationer

Sörmland och Västmanland ska, med MDH som koordinator, se över förutsättningarna för ett gemensamt, kraftfullt innovationsstödssystem.

om Förstärkt samarbete för att skapa mer effektivt stöd för innovationer
 • Datum 2021-04-20
 • Artikeltyp Aktuellt

Forskning visar att vi blivit mer produktiva under pandemin

Många arbetsplatser har under coronapandemin gått över till distansarbete, en omställning som kan vara utmanande för både anställda och chefer. På MDH har man i ett forskningsprojekt utforskat båda gruppernas erfarenheter och resultatet av förstudien visar att en majoritet anser att de blivit mer produktiva.

om Forskning visar att vi blivit mer produktiva under pandemin
 • Datum 2021-04-08
 • Artikeltyp Aktuellt

Lärare uppskattar sitt jobb mer än andra

Lärare tycker att arbetet som de gör är intressant och stimulerande - mest av alla yrkesgrupper. Det visar den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket. Här berättar några av våra tidigare studenter varför de trivs så bra.

om Lärare uppskattar sitt jobb mer än andra

Utbildning

MDH:s utbildningsprogram.

Läs mer

Samverkan

Samverkan en självklar del i utbildning och forskning.

Läs mer

Forskning

Forskning för värde och nytta.

Läs mer

Händelser vid MDH

Föreläsningsserie VT21 om digital literacy

 • 2021-04-08 15:00–17:00
 • 2021-04-22 15:00–17:00
 • 2021-05-06 15:00–17:00
Zoom
Forskargruppen ETL – Excellent Teaching for Literacy anordnar under våren 2021 tre föreläsningar omkring digital literacy.

Workshop - Presentationsteknik

 • 2021-04-13 15:00–16:00
Zoom
Tycker du som många andra att det är jobbigt att prata inför andra? Du är inte ensam! Här får du kunskap och verktyg som du kan använda nästa gång du ska prata inför andra.

Utveckla ditt skrivande

 • 2021-04-20 09:00–12:00
Digitalt via Zoom
Träffa språkpedagoger från Lärum som ger dig tips och svarar på frågor kring ditt skrivande, och bibliotekarier som hjälper dig om du har frågor kring artikelsökningar eller referenshantering.
Till toppen