3D vision ger nya spännande möjligheter

2010-05-27 | Forskning/Samverkan

Forskargruppen i robotik vid Mälardalens högskola har i flera år arbetat med datorseende i 3D-format, ett område som blivit allt populärare, inte bara inom robotik, utan även när det gäller film och övervakningssystem. Den 31 maj håller Lars Asplund, professor i datavetenskap, och hans forskarkollegor en workshop om grundtekniken för 3D vision.

Lars Asplund

Workshopen är en del av ett heldagsseminarium om forsknings- och industrisamverkan, som arrangeras av forskningsprofilen ISS, intelligenta sensorsystem, vid Mälardalens högskola. Dagen vänder sig till företag, kommuner och landsting, och förutom 3D vision kommer bland annat tekniker inom förebyggande hälsovård att tas upp.

Professor Lars Asplund hoppas att workshopen om 3D vision ska leda till att fler företag börjar intressera sig för denna teknik, som innebär att man använder flera kameror samtidigt för att kunna koda bilden med djup från olika vinklar.

- Det allra senaste inom 3D-tekniken för tv- och filminspelning är att man som tittare kan förflytta sig i bilden och välja från vilket håll man vill betrakta en scen. Samma grundtanke - med flera kameror som registrerar omvärlden - används även när man vill att en robot ska uppfatta och ”se” objekt, berättar Lars Asplund.

Han är övertygad om att många företag som idag använder sig av industrirobotar och autonoma fordon skulle ha stor nytta av 3D vision.

- Alla typer av robotar, även servicerobotarna som inom en snar framtid kommer att hjälpa till med dammsugning, tvätt med mera, behöver 3D vision för att ta sig fram på ett säkert sätt i sin omgivning. Tekniken med kameror är både bättre och billigare än dagens lasermätare som mäter avstånd till väggar och föremål när robotar navigerar.

Program

När: Måndagen den 31 maj 2010
Plats: Mälardalens högskolas i Västerås, sal Pi och Delta fm, sal Ypsilon em
10.00 – 11.30 Parallella sessioner:
Robotik, sal Delta
Workshop om 3D vision

Forskningsprojektet NovaMedTech, sal Pi
Vad har hänt och händer?
Projektpresentationer och diskussion (se detaljprogrammet nedan)

11.30 – 13.00 Posterutställning och lunch utanför Pi
Forskare inom NovaMedTech och robotik medverkar

13.00 – 16.00 Ny masterutbildning inom intelligenta inbyggda system
Samverkan med företag, sal Ypsilon

Detaljprogram NovaMedTech

10.00 – 10.10 Inledning
10.10 – 10.30 Vad har hänt och händer i NovaMedTech? - Maria Lindén
10.30 – 10.45 Monitorering - ett sätt att frigöra resurser inom palliativ vård - Mona Andersson
10.45 – 11.00 Tekniker för förebyggande hälsovård - Mia Folke

11.00 – 11.15 Intelligenta algoritmer i förebyggande hälsovård - Peter Funk
11.15 – 11.30 Avslutande diskussion