Under studierna

Här hittar du praktisk information för dina studier, till exempel om din första tid som ny student, vilka IT-stöd som finns, studenttorget dit du kan vända till för alla dina frågor, med mera.

Ny student

2017-12-05Grattis till ett bra val! Nu börjar en spännande tid i ditt liv och möjligheterna är många. Förutom att tacka ja till din utbildningsplats behöver du tänka på några saker för att få en så bra start som möjligt som ny student.

IT-stöd

2018-01-17Kom igång med de mest vanliga IT-systemen på MDH.

 

Studera utomlands

2017-11-01Som student vid Mälardalens högskola finns det möjligheter till att studera utomlands. Utbytesstudier innebär att du genomför en termin eller ett läsår vid ett universitet som MDH har utbytesavtal med. Du kan även söka studieplats utomlands på egen hand.

 

Examen

2017-09-07När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis eller kursbevis. Båda är dokument som visar att du genom studier uppfyllt kraven för viss examen eller kurs.

Jobb och karriär

2017-05-24MDH är ett av de bästa lärosätena i landet på att ge utbildning som leder till jobb; omkring 80 procent av våra studenter har ett jobb inom sitt område ett år efter examen. Allt detta tack vare utbildningar av hög kvalitet och nära samverkan med det omgivande samhället.