Studievägledning

Välkommen att kontakta någon av MDH:s studievägledare! Här kan du ställa alla frågor om våra olika utbildningar och hur det är att plugga på högskola.

Om du har frågor om all sorts utbildning eller högskolestudier i allmänhet:

Kontaktuppgifter till centrala studievägledare

 

Eskilstuna
Caroline Sandberg

Västerås
Anna Stinesen  
Anders Nordström

 

Telefon: 021-10 13 50 
Telefontid: måndag och onsdag kl. 10.00-12.00
Övrig tid enligt överenskommelse.
E-post: studievagledning@mdh.se

Om du redan vet vilken utbildning du är intresserad av:

Kontaktuppgifter till studievägledare för våra utbildningar  

Design - Kommunikation  
Informationsdesign:
- Informativ illustration
- Rumslig gestaltning
- Textdesign
Helen Lundblad
016-15 34 45
- Kandidatprogram i språk och humaniora Malin Lundin
021-10 70 50
Hälsa - Välfärd  
- Barnmorskeprogrammet
- Specialistsjuksköterskeutbildning
Ulf Andersson
021-10 16 03

- Beteendevetenskapliga programmet
- Folkhälsoprogrammet
- Socionomprogrammet

Marianne Starkensjö
016-15 37 67
- Sjuksköterskeprogrammet Sara Lundkvist
016-15 34 71
Ulf Andersson
021-10 16 03

- Fysioterapeutprogrammet
- Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv

Sara Lundkvist
016-15 34 71
Konstnärliga ämnen  
- Kammarmusikprogrammet Lena Hellström-Färnlöf
021-10 31 29
Lärare  
- Förskollärarprogrammet

Ann Hagernäs
016-15 37 96

- Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

- Grundlärarprogrammet grundskola 4-6

- Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning
- Speciallärarprogrammet, utvecklingsstörning
- Specialpedagogprogrammet

Tatjana Norbäck
021-10 14 91
- Ämneslärarprogrammet, grundskola 7-9
- Ämneslärarprogrammet, gymnasieskola
- Ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning

Annika Hofling
016-15 37 75

Du kan även nå studievägledningen på lärarutbildningarna via lararutbildning@mdh.se  
Samhällsvetenskap - Ekonomi  
- Analytical Finance
- Masterprogrammet i financial engineering
Anna-Clara Meurling Karlsson
021-10 16 40
- Ekonomprogrammet Magnus Holmgren
021-10 16 80
Hitta till Magnus (karta) (pdf 267 kB)

- Magisterprogrammet i företagsekonomi
- International business management
- International marketing
- Internationella marknadsföringsprogrammet

Mikael Lindberg
021-10 13 99
Hitta till Mikael (karta) (pdf 267 kB)

- Samhällsvetenskapliga programmet

Mikael Lindberg
021-101399

Teknik - Innovation  
- Byggnadsingenjörsprogrammet
- Civilingenjörsprogrammet i energisystem
- Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
- Energiingenjörsprogrammet
Magnus Holmgren
021- 10 16 80
Hitta till Magnus (karta) (pdf 267 kB)
- Civil- och högskoleingenjörsprogrammen i innovation och produktdesign
- Civil- och högskoleingenjörsprogrammen i innovation, produktion och logistik
- Innovationsprogrammet - MTO
Helen Lundblad
016-15 34 45
- Civilingenjörsprogrammet i robotik
- Datavetenskapliga programmet
- Datornätverk och datakommunikation
- Flygingenjörsprogrammet
- Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik
Malin Åshuvud
021-10 15 46
- Masterprogrammet i hållbara energisystem Mikael Lindberg
021-10 13 99
Hitta till Mikael (karta) (pdf 267 kB)
- Magister- och masterprogrammet i programvaruteknik
- Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system
Malin Åshuvud
021-10 15 46
- Masterprogrammet i produkt- & processutveckling - produktion & logistik

Helen Lundblad
016-15 34 45

- Masterprogrammet i teknisk matematik Anna-Clara Meurling Karlsson
021- 10 16 40

Osäker på vem du ska kontakta?

Är du osäker på vem du ska kontakta mejla  studievagledning@mdh.se  som kan hjälpa dig rätt!