Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora passar dig som vill arbeta inom språk, kommunikation och information i nationell eller interna­tionell miljö. Att läsa språk öppnar dörrar, både i Sverige och runt om i världen. Missa inte chansen att läsa utomlands under en del av utbildningstiden!

Utbildningen

Programmet fokuserar på språk och kommunikation. Du lär dig att skriva olika typer av texter, men också hur du kan anpassa en text till olika mottagare. Under programmet kommer du också att lära dig presentationsteknik och argumentation, något du kommer att ha nytta av i din framtida yrkesroll.

Kandidatprogrammet i språk och humaniora är framtaget i samarbete med olika företag och upplägget syftar till att ge dig både teoretiska kunskaper och många användbara, praktiska färdigheter som du kan använda dig av i yrkeslivet. Du får också många kontakter med företag och organisationer, bland annat genom gästföreläsningar, fältuppgifter och praktik men också genom ditt examensarbete som med fördel görs i anslutning till en arbetsplats. Kombinationen av teori och praktik förbereder dig inför arbetslivet eller ytterligare studier.

Du väljer svenska eller engelska som huvudom­råde för din examen och i årskurs två kan du välja engelska, litteraturvetenskap eller tyska som profilämne. Om du väljer engelska förväntas du skriva ditt examensarbete inom detta ämne, vilket innebär att engelska blir huvudämnet i din utbildning. I annat fall blir svenska ditt huvudämne. Under utbildningstiden får du goda kunskaper i det språk du väljer. Om du vill, kan du välja att studera utomlands under en period.

Om du väljer tyska som profilämne år två, finns möjligheten att förlägga delar av dina studier till Köln. Inom ämnet engelska finns också möjlighet att läsa en 15-poängskurs om språk i arbetslivet på distans, som bland annat bygger på att du genomför arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land. Att välja att läsa utomlands under en period berikar dig som person och fördjupar också dina språkkunskaper. Vill du veta mer om möjligheterna att studera utomlands, kontakta gärna programsamordnaren.

Välkommen till Kandidatprogrammet i språk och humaniora, med inriktning kommunikation
Gerrit Berends, programsamordnare

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Kandidatprogrammet har tagits fram i samarbete med representanter för näringslivet. Utbildningens styrka är just att kombinera arbetslivsanpassade, praktiska färdigheter med teoretisk kunskap. Kontakter med företag knyts genom bland annat gästföreläsningar och ditt examensarbete, som du kan göra i anslutning till en arbetsplats.

Framtid och jobb

Här får du de verktyg du behöver för att kunna kommunicera och navigera i en global framtid där informationsutbytet sker allt snabbare. Kunskaper i språk och kommuni­kation är eftertraktade och programmet kan leda till en framtid som kommunikatör, informatör, språk­konsult, språkgranskare eller språkspecialist. Ditt framtida jobb kan finnas på företag, förlag, inom journalistik eller inom organisationer och myndigheter, i Sverige eller utomlands.