Språk- och kommunikationsprogrammet, 180 hp

Språk- och kommunikationsprogrammet (tidigare kallad kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation) passar dig som vill arbeta med språk, kommunikation och information i nationell eller internationell miljö. Att läsa språk öppnar dörrar, både i Sverige och runt om i världen.

Utbildningen

Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom språk och kommunikation. Förutom att få en god grund i svenska och i ditt valda profilämne, som kan vara ett av de språk vi erbjuder eller litteraturvetenskap, lär du dig bland annat att skriva olika typer av texter, för olika mottagare men också presentationsteknik och argumentation. Utbildningen ger dig också en god grund att bygga vidare på inom olika språkrelaterade utbildningar som till exempel översättare, tolk eller språkkonsult. Programmet ger dig möjlighet att själv välja en stor del av kurserna, vilket gör att du kan anpassa utbildningen efter dina önskemål samtidigt som du får en bred kompetens. 

Eftersom du får den bästa språkträningen genom daglig kontakt med målspråket finns möjligheten att studera tyska i Köln eller göra praktik i ett engelskspråkigt land. Utlandsstudier kommer inte bara fördjupa dina språkkunskaper utan även berika och utveckla dig som person. 

Under utbildningen ges du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, ofta i samarbete med representanter från arbetslivet, vilket ger dig en fördel i ditt kommande yrkesliv. Kontakter med företag knyts genom bland annat gästföreläsningar, fältuppgifter och ditt examensarbete, som du kan göra i samarbete med ett företag.   

Inriktningar
Du väljer svenska, engelska eller tyska som huvudområde för din examen och år två kan du välja engelska, litteraturvetenskap, tyska eller svenska som andraspråk som profilämne.

Framtid och jobb

Här får du de verktyg du behöver för att kunna kommunicera och navigera i en global framtid där informationsutbytet sker allt snabbare. Kunskaper i språk och kommunikation är eftertraktade och programmet kan leda till en framtid som kommunikatör, informatör, språkkonsult, språkgranskare eller språkspecialist. Flertalet organisationer satsar på kommunikation och ditt framtida jobb kan därmed finnas på många olika organisationer och myndigheter, i Sverige och utomlands. Beroende på vald inriktning kan du även arbeta på förlag eller inom journalistik.