Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Kandidatprogrammet i språk och humaniora är programmet för dig som vill arbeta med språk och kommunikation i framtiden. Att läsa språk öppnar dörrar både i Sverige och runt om i världen. Kandidatprogrammet i språk och humaniora förbereder dig för ett arbete inom språk, kommunikation och information i nationell eller internationell miljö. Missa inte chansen att läsa utomlands!

Utbildningen

Programmets fokus ligger på språk- och kommunikationsfärdighet. Under utbildningen lär du dig bland annat att skriva olika typer av texter och hur du anpassar dina texter utifrån olika mottagare. Du lär dig också presentationsteknik och argumentation och får stora möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska erfarenheter, ofta i samarbete med näringsliv, myndigheter och organisationer.

Kandidatprogrammet i språk och humaniora är framtaget i samarbete med olika företag och upplägget syftar till att ge dig både teoretiska kunskaper och många användbara, praktiska färdigheter som du kan använda dig av i yrkes¬livet. Du får också många kontakter med företag och organisationer, bland annat genom gästföreläsningar, fältuppgifter och praktik men också genom ditt examensarbete som med fördel görs i anslutning till en arbetsplats. Kombinationen av teori och praktik förbereder dig inför arbetslivet eller ytterligare studier. Kanske kommer du att arbeta som översättare, tolk och kommunikatör efter din studietid.

Du väljer svenska eller engelska som huvudom¬råde för din examen och i årskurs två kan du också välja engelska, litteraturvetenskap eller tyska som profilämne. Om du väljer engelska förväntas du skriva ditt examensarbete inom detta ämne, vilket innebär att engelska blir huvudämnet i din utbildning. I annat fall blir svenska ditt huvudämne.

Om du väljer tyska som profilämne år 2, finns möjligheten att förlägga delar av dina studier till Köln. Inom ämnet engelska finns också möjlighet att läsa en 15-poängskurs om språk i arbetslivet på distans, som bland annat bygger på att du genomför arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land. Att välja att läsa utomlands under en period berikar dig som person och fördjupar också dina språkkunskaper.

Välkommen till Kandidatprogrammet i språk och humaniora, med inriktning kommunikation
Gerrit Berends, programsamordnare

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Kandidatprogrammet har tagits fram i samarbete med representanter för näringslivet. Utbildningens styrka är just att kombinera arbetslivsanpassade, praktiska färdigheter med teoretisk kunskap. Kontakter med företag knyts genom bland annat gästföreläsningar och ditt examensarbete, som du kan göra i anslutning till en arbetsplats.

Framtid och jobb

Omvärlden förändras snabbt. Genom din utbildning får du de verktyg du behöver för att kunna kommunicera och navigera i en global framtid där informationsutbytet sker allt snabbare och kraven på snabb och tillförlitlig kommunikation ökar för varje dag. Kunskaper i språk och kommunikation är eftertraktade och programmet öppnar många dörrar till olika yrken och kan leda till en framtid som kommunikatör, informatör, språkkonsult, språkgranskare eller språkspecialist. Ditt framtida jobb kan finnas på företag, förlag, inom journalistik eller inom organisationer och myndigheter, i Sverige eller utomlands.