Program på avancerad nivå

Hälsa - välfärd

Barnmorskeprogrammet, 90 hp
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 hp
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 hp, halvfart
Masterprogram inom hälsa och välfärd, 120 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård, 60 hp

Lärare

Masterprogrammet i didaktik, 120 hp
Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning, 90 hp
Speciallärarprogrammet, utvecklingsstörning, 90 hp (inom Lärarlyftet II)
Specialpedagogprogrammet, 90 hp
Ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Samhällsvetenskap - ekonomi

International marketing, 60 hp
Magisterprogrammet i företagsekonomi, 60 hp

Teknik - innovation

Masterprogrammet i financial engineering, 120 hp
Magisterprogrammet i programvaruteknik, 60 hp
Masterprogrammet i hållbara energisystem, 120 hp
Masterprogrammet i innovation och design, 120 hp
Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, 120 hp
Masterprogrammet i produkt- & processutveckling - produktion & logistik, 120 hp
Masterprogrammet i programvaruteknik, 120 hp
Masterprogrammet i teknisk matematik, 120 hp