Program på avancerad nivå

Hälsa - välfärd

Barnmorskeprogrammet, 90 hp
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 hp
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 hp, halvfart
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap, 120 hp
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning socialt arbete, 120hp
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, 120 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård, 60 hp

Lärare

Masterprogrammet i didaktik, 120 hp
Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning, 90 hp
Specialpedagogprogrammet, 90 hp
Ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Samhällsvetenskap - ekonomi

International marketing, 60 hp
Magisterprogrammet i företagsekonomi, 60 hp

Teknik - innovation

Masterprogrammet i financial engineering, 120 hp
Magisterprogrammet i programvaruteknik, 60 hp
Masterprogrammet i hållbara energisystem, 120 hp
Masterprogrammet i innovation och design, 120 hp
Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, 120 hp
Masterprogrammet i produkt- & processutveckling - produktion & logistik, 120 hp
Masterprogrammet i programvaruteknik, 120 hp
Masterprogrammet i teknisk matematik, 120 hp