Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

Den här utbildningen är till för dig som vill skapa och utveckla hållbara produkter eller designa konkurrenskraftiga produktionssystem. Företag efterfrågar kreativa och självständiga ingenjörer som är analytiska och kan driva projekt. Här blir du en av dem.

Utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign är en femårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling, som ger både en bred grund och en möjlighet för dig att fördjupa dig i det som intresserar dig mest. Under det första året läser du ämnen som är grundläggande för en ingenjörsutbildning, exempelvis matematik, materiallära, CAD och produktionsteknik. Sedan väljer du inriktning:

Produktion
Du får kunskaper i processförbättring, transportoptimering, resurssnål produktion och samspelet mellan människa och teknik. Du studerar framgångsrika företag och hur de kan förbättras. Du lär dig programvaror för simulering och optimering av processflöden. Dessutom ingår moderna metoder och verktyg för verksamhetsutveckling och resurseffektiv/ lean-produktion.

Produktdesign
Här får du kunskap om hela produktcykeln, från idé till återanvändning och du läser kurser med övning i att ta fram produkter. Tillgång till prototypverkstäder och olika testlabb gör att din idé kan undersökas i fysisk form och du lär dig programvaror som simulerar krafter och rörelser.

Oavsett vilken inriktning du väljer ger utbildningen goda kontakter med arbetslivet genom olika studentprojekt, examensarbeten och gästföreläsningar. Lärarna har ofta erfarenhet från industriella sammanhang och kan knyta an till verkliga situationer. Du får även kontakt med våra forskare som du samarbetar med i din utbildning. Du har möjlighet att studera utomlands och om du som student vill starta eget företag så finns hjälp hos högskolans Idélab. Du kan även välja att ta ut en högskoleingenjörsexamen efter tre års studier

Framtid och jobb

Som civilingenjör inom produktion eller produktdesign får du en unik helhetssyn av områdena teknik, ekonomi och ledarskap. Din kreativa attityd samt förmåga till projektledning, teamarbete och nytänkande är efterfrågad av företag och större organisationer. Efter utbildningen väntar en spännande arbetsmarknad där du kan arbeta med exempelvis projektledning, resurseffektiv/lean-produktion och logistik, eller som produktionsingenjör, produktutvecklare, konstruktör och designingenjör. MDH erbjuder även möjlighet till vidare studier på forskarnivå.