Inriktningar

Allmän inriktning

Studenterna i den allmänna inriktningen kan välja element från de andra inriktningarna för att skapa ett skräddarsytt studieprogram. En student kan kombinera alla av de andra tre inriktningarna, som i det följande exemplet: projektarbeten kan ha anknytning till industrin, examensarbetet kan ha med forskning att göra, och det sistnämnda kan dessutom slutföras vid ett annat lärosäte. Exakt hur de olika inriktningarna ska kombineras bestäms av studenten, i samråd med en rådgivare från Akademin.

Inriktning på forskning

Studenter inom forskningsinriktningen arbetar nära tillsammans med lärare och forskare inom projekt vid högskolan. Denna inriktning ger studenterna möjlighet att förfina sina forskningsfärdigheter genom interaktion med internationellt erkända forskare. Studenternas examensarbeten blir en integrerad del av viktiga forskningsprojekt vid högskolan och kommer att utföras med stöd av handledare från Akademin.

Industriell inriktning

Studenter i denna inriktning får ett industriellt perspektiv på programvaruutveckling i flera kurser och gör sitt examensarbete i samarbete med ett partnerföretag. Denna inriktning ger studenterna värdefull insyn i hur ett högteknologiskt företag fungerar, samt djupa kunskaper om industrin i allmänhet.

Internationell inriktning

Studenter med denna inriktning tillbringar andra året av programmet vid ett annat lärosäte i Europa. De ökar sin förståelse av den globala dimensionen av programvaruutveckling genom att vistas i flera europeiska miljöer. Studenterna har också möjligheten att skaffa dubbla examina – en mastersexamen från vart och ett av de två lärosäten som ingår i programmet.