Innehåll

Programmet sträcker sig over två år och består av ett och ett halvt års (dvs. tre terminers) kursarbete på heltid, samt ett uppsatsarbete på en termin.

Programmet omfattar både en projektdel i samarbete med industrin och en teoretisk kursdel. Projekten kommer från våra partnerföretag och genomförs i samarbete med dem. Målet med skarpa industriella projekt är att förbereda studenterna för att kunna börja jobba inom industrin direkt efter sina avslutade studier samt att säkerställa att studenterna är konkurrenskraftiga på den nationella och internationella arbetsmarknaden – som högkvalificerade experter inom industrin och som doktorander och forskare inom akademin.

Som exempel kan studentprojektet Dasher i tillämpad robotik nämnas, där studenter jobbar tillsammans med forskare vid Akademin för att skapa och utveckla den snabbast springande roboten i världen, Dasher. Det är ett unikt projekt som har blivit världsberömd i och med att många media berättar om dess framsteg – besök gärna www.dasher.se.

Ett annat exempel är roboten Roony, som kommer att placera en svensk röd stuga på månen. Roony ska skickas till månen med en av NASA:s rymdraketer under 2012. Roboten ska finna en stabil tom plats och placera en liten röd stuga där som symbol för vad en människa kan uppnå – se http://www.projectroony.com för mer detaljerad information.

Kursdelen ger adekvat teoretisk kunskap för att lösa problemen som studenterna ställs inför. Den omfattar fyra områden:
• metodologi – nödvändiga metoder och verktyg för framgångsrik projektledning,
• inbyggda system – utvecklingen av säkra realtidsanvändningar av små och fördelade inbyggda anordningar,
• intelligenta system – lärandesystem samt avancerade sensor- och mätsystem i samband med inbyggda applikationer,
• hårdvara – grundläggande kunskaper om olika hårdvarulösningar för inbyggda system, konsekvensen av att använda olika hårdvaruarkitekturer, resurseffektivitet osv.

De flesta av kurserna på avancerad nivå kommer att tas tillsammans med avdelningens doktorander and förbereder dig för en framgångsrik karriär, oavsett om det blir inom industrin eller akademin. Under sista terminen kommer du att arbeta med projektet för den avslutande uppsatsen. Det finns ett antal möjligheter när det gäller det avslutande projektet. Det kan t.ex. genomföras inom ett av Akademins forskningsområden, i tätt samarbete med forskare or doktorander. En annan möjlighet är att genomföra ett projekt hos något av de företag med vilka Akademin har ett aktivt samarbete, såsom ABB eller Ericsson.