Företagssamarbeten

Mälardalens högskola har ett omfattande samarbete med stora nationella företag såsom ABB, Bombardier, Ericsson, SAAB och Volvo, samt små och medelstora företag.

Det här programmet utvecklades ursprungligen tillsammans med sju regionala industriella partners: Prevas CC Systems, Motion Control och Hök Instrument, EEPAB, Automation Region och RealTest. Idag har programmet utökat sitt industriella nätverk med företagen ABB och Ericsson. Dessa företag är engagerade i utbildningen genom industriella projekt för studenter, mentorskap, praktikplatser och gästföreläsningar.

Sprinterroboten Dasher (se Studentprojekt i vänstermenyn) har blivit verklighet tack vare ett nära samarbete med lokala företag och Robotdalen. I Robotdalen samarbetar flera företag med Mälardalens högskola ​​för att säkerställa denna region som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotbaserad automation.

Ett annat exempel på industrins engagemang är MDH-Ericsson lab, donerat av Ericsson som ligger på Mälardalens högskola. Högskolans studenter ges här  möjlighet att genomföra projekt på verkliga industriella miljöer.

Programmet stöds också av endel inbyggda stora systemleverantörer. Under 2010 har programmet stöd av FreeRTOS, genom att tillhandahålla litteraturrabatter för studenterna. År 2011 fick programmet en mycket generös donation från Atmel Corporation genom AVR högskoleutbildning.