International Business Management, 180 hp

International business management är programmet för dig som vill ha en karriär inom den internationella affärsvärlden och som vill läsa alla sina kurser på engelska tillsammans med studenter från hela världen. Utbildningen fokuserar på ekonomi och företagsekonomi och förbereder dig för ett jobb som chef, säljare eller för att starta ett eget företag.

Utbildningen

Som internationell ledare planerar du, organiserar, delegerar och styr hela projekt från början till slut i globala organisationer och företag. Internationella ledare fokuserar på samordning av aktiviteter riktade mot företagets mål, med hänsyn tagen till kulturella skillnader eller statliga förhållanden. Med tanke på att globaliseringens inverkan på marknaden är tydlig, har denna befattning stor potential. Du kan fokusera dina studier på marknadsföring, organisation/management eller nationalekonomi. Inlärningsaktiviteterna omfattar traditionella föreläsningar men kräver också ett aktivt deltagande i övningar, akademiskt skrivande, presentationer och diskussioner i seminarier. Under dina studier kommer du också att utveckla dina individuella färdigheter i muntliga/skriftliga presentationer, kreativitet, entreprenörskap, kritiskt tänkande, informationssökning, utvärdering av material samt samarbete. Nära kontakter med samhället, lärare och andra studenter är självklara delar av programmet. Du skapar ditt nätverk för framtida arbetsliv redan under din studietid. Det uppmuntras starkt att du deltar i ett av de internationella utbytesprogram som erbjuds för en eller två terminer. Detta ger dig möjlighet att utveckla dina interkulturella färdigheter och språkkunskaper.

Framtid och jobb

Utbildningsplanen syftar till att ge en pedagogisk grund för chefer i ett litet eller medelstort företag. Du är också förberedd för en karriär inom såväl stora företag som offentliga eller ideella organisationer. Programmet International Business Management ger både teoretiska och praktiska kunskaper och verktyg som är nödvändiga för en affärskarriär såväl som en karriär som entreprenör i ett transnationellt sammanhang. Som internationell business manager kan du arbeta som chef, projektledare, marknadschef, köpare, säljare eller starta ett eget företag.