Energiingenjörsprogrammet, 180 hp

Visste du att Sverige ligger på femte plats i världen över vilka som använder mest el per invånare? Det beror på att vi har många industrier, ett kallt klimat och värmer många hus med el. Samtidigt som vi måste energieffektivisera måste vi också ställa om till förnybara energikällor – och som framtidens energiingenjör blir det ditt jobb att hitta lösningarna!

Utbildningen

Programmets fokus ligger på praktisk energiteknik. Utbildningen börjar med baskunskaper i energiteknik och kurser i matematik. Under andra och tredje året går du vidare med mer tillämpade kurser där självständiga uppgifter, laborationer och projekt genomförs. Inför andra året väljer du mellan två olika inriktningar:

Elektroteknik: Fokus ligger på elektriska installationer, elektroteknik och elnät. Det är begränsat antal plaster på denna inriktning. Urval görs baserat på studieresultat från programmets första år.

Värmeteknik: Fokus ligger på hur kraftvärmeverk och uppvärmnings- och ventilationssystem fungerar samt kan dimensioneras och optimeras

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Som student på energiingenjörsprogrammet kommer du under din utbildning besöka flera närliggande kraftvärmeverk, turbintillverkare, biogasanläggningar samt en rad andra samarbetspartners inom energiområdet. Programmet får även besök från olika företag i form av gästföreläsare och handledare. Du får också göra praktiska mätningar i laborationer och utvärdera riktiga anläggningar.

Framtid och jobb

Den pågående omställningen till förnybara energikällor och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik. Exempel på yrkesroller efter utbildningen är projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör och arbetsledare. Framtida arbetsgivare finns främst inom energibolag, konsultföretag, inom bygg- och fastighetsbranschen och inom offentliga verksamheter, som kommuner och myndigheter. Det finns även möjlighet hos tillverkare och leverantörer av energiteknik. Efter din examen finns även möjlighet att fortsätta studera på vårt masterprogram i hållbara energisystem, och därefter söka till forskarutbildning.