Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Vill du forma framtiden istället för att formas av den? Informations- och kommunikationsteknik har i grunden förändrat samhället och används idag av i stort sett alla individer och organisationer. Utvecklingsbehovet är enormt både i Sverige och internationellt. Studenter som har avslutat datavetenskapliga programmet är eftertraktade på arbetsmarknaden med attraktiva arbeten exempelvis inom digitala tjänster, inbyggda system eller spelutveckling. Med en examen från datavetenskapliga programmet deltar du i utvecklingen av framtidens mjukvara och påverkar människors liv, arbete och fritid.

Utbildningen

Som student vid det här programmet får du teoretisk och praktisk kunskap om programmering, olika verktyg för att skapa effektiv och hållbar mjukvara samt hur operativsystem och kommunikation fungerar. Du lär dig om utvecklingsprocessen från idé till produkt som rymmer interaktiva webbtjänster, mobila applikationer och design av användargränssnitt som tar hänsyn till människors behov.

I många av kurserna ingår du i olika team som utvecklar programvara eller digitala tjänster. Projekten är ofta uppdrag från näringslivet, offentliga organisationer eller forskningen. Examensarbeten görs vanligtvis på företag inom industrin och blir ett bra tillfälle att knyta kontakter i branschen som kan leda till ett första jobb.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första år fokuserar vi mycket på programmering, programspråk och interaktionsdesign; som handlar om hur IT ska formges för att fungera tillsammans med människor.

Programmets andra år fokuserar till att börja med på hur du designar och utvecklar mobila tjänster och system samt webbutveckling. Dessa kurser ger stort utrymme för den egna kreativiteten och ger dessutom kunskaper som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Programmets tredje och sista år kännetecknas av stor valfrihet och möjlighet till internationellt utbyte. Här går kurserna på djupet inom de områden där Mälardalens högskolas forskning är i världsklass. Utbildningen avslutas med ett praktiskt examensarbete.

Framtid och jobb

Med en kandidatexamen i datavetenskap är du attraktiv för både stora och små företag inom olika branscher, till exempel industriella system, verksamhetssystem, och spelutveckling. Du kan jobba som bland annat programmerare, spelutvecklare, webbutvecklare, systemutvecklare, datakonsult eller interaktionsdesigner. Du har även en bra grund att stå på om du har egna idéer som entreprenör. Efter utbildningen finns det också möjlighet för dig att fortsätta studera på MDH genom masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, masterprogrammet i programvaruteknik eller masterprogrammet i innovation och design.