Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Vill du leva ett kreativt liv med bra lön? Datorer används i stort sett av alla företag och människor i samhället. Informations- och kommunikationsteknik har i grunden förändrat samhället och är en byggsten i vår kultur. Utvecklingsbehovet är enormt både i Sverige och internationellt. Datavetenskapliga programmet ger dig förmågorna och verktygen som krävs, inte bara för att kunna välja bland attraktiva arbeten utan också för att själv vara med och utveckla framtidens mjukvara och påverka människors liv, arbete och fritid.

Utbildningen

Som student vid detta program får du teoretisk och praktisk kunskap om programmering, olika verktyg för att skapa effektivare mjukvara, hur operativsystem och kommunikation fungerar. Du lär dig om utvecklingsprocessen från idé till produkt som rymmer interaktiva webbtjänster, mobila applikationer och design av användargränssnitt som tar hänsyn till människors behov.

I många av kurserna ingår du i olika team som utvecklar programvara eller digitala tjänster. Projekten är ofta uppdrag från näringslivet, offentliga organisationer och forskningen. Examensarbeten görs vanligtvis på företag inom industrin och blir ett bra tillfälle att knyta kontakter i branschen eller få ett första jobb.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första år fokuserar vi mycket på programmering, programspråk och interaktionsdesign; som handlar om hur IT ska formges för att fungera tillsammans med människor.

Programmets andra år fokuserar till att börja med på hur du designar och utvecklar mobila tjänster och system samt webbutveckling. Dessa kurser ger stort utrymme för den egna kreativiteten och ger dessutom kunskaper som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Programmets tredje och sista år kännetecknas av stor valfrihet och möjlighet till internationellt utbyte. Här går kurserna på djupet inom de områden där Mälardalens högskolas forskning är i världsklass. Utbildningen avslutas med ett praktiskt examensarbete.

Framtid och jobb

Efter denna utbildning är du attraktiv för både stora och små företag inom olika branscher, till exempel verksamhetssystem, industriella system, dataspel, multimedia och reklam där du kan jobba som bland annat programmerare, webbutvecklare, systemutvecklare, datakonsult, spelutvecklare eller interaktionsdesigner. Du har även en bra grund att stå på om du har egna idéer som entreprenör. Efter utbildningen finns det också möjlighet för dig att fortsätta studera på MDH genom masterprogrammet i intelligenta inbyggda system eller masterprogrammet i programvaruteknik.