Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 hp

Om du saknar behörighet till naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar, har du möjlighet att söka till naturvetenskapligt/tekniskt basår. Här får du behörighet till samtliga tekniska program på MDH och platsgaranti till samtliga ingenjörsutbildningar. Utbildningen är skräddarsydd för att förbereda dig för framtida teknikstudier på MDH.

Utbildningen

Naturvetenskapligt/tekniskt basår riktar sig till dig som vill läsa naturvetenskap och teknik på högskolan, men saknar gymnasiebehörighet i fysik, kemi och matematik. Förutom att få behörighet till våra teknikutbildningar tränas du i problemlösning, kreativt tänkande och utvecklar din studieteknik inför framtida studier. 

Basåret ger kunskaper motsvarande nya gymnasieskolans kurser Matematik 3c och Matematik 4, Fysik 1 och Fysik 2 samt Kemi 1.  

Du läser på heltid och deltar i föreläsningar, laborationer och seminarier. Vissa ämnen läser du under hela studietiden medan andra läses i perioder.

Framtid och jobb

När du har läst och är godkänd i alla kurser på basåret har du behörighet till samtliga teknikutbildningar på grundnivå vid MDH och platsgaranti till samtliga av högskolans ingenjörsutbildningar som kommer att ges vid MDH kommande läsår.
 
För att du lättare ska kunna avgöra vilken teknisk utbildning som passar dig bäst får du under programmets gång information om de olika teknikprogrammen vid MDH.
 
Observera 
Basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basåret kan inte räknas in i en akademisk examen. Eftersom basåret räknas till förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå.