Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 hp

Om du saknar behörighet till naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar, har du möjlighet att söka till Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Här får du behörighet till samtliga tekniska program på Mälardalens högskola och platsgaranti till flera av dem. 

Utbildningen

Naturvetenskapligt/tekniskt basår riktar sig till dig som vill läsa naturvetenskap och teknik på högskolan, men saknar gymnasiebehörighet i fysik, kemi och matematik eller behöver en introduktion till högskolestudier. Basåret ger kunskaper motsvarande nya gymnasieskolans kurser Matematik 3c och Matematik 4, Fysik 1 och Fysik 2 samt Kemi 1. Du läser på heltid och deltar i föreläsningar, laborationer och seminarier. Vissa ämnen läser du under hela studietiden medan andra läses i perioder. Studierna utvecklar din studieteknik och gör dig väl förberedd för att studera vidare.

Framtid och jobb

När du har läst och är godkänd i alla kurser på basåret har du behörighet och platsgaranti till samtliga högskole- och civilingenjörsprogram som kommer att ges vid Mälardalens högskola (MDH) under kommande läsår.

För att du lättare ska kunna avgöra vilken teknisk utbildning som passar dig bäst får du under programmets gång information om de olika teknikprogrammen vid MDH.

Observera
Basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basåret kan inte räknas in i en akademisk examen. Eftersom basåret räknas till förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå.