Studentförening

Programstudenter kan delta i studentföreningen Finanssällskapet som leds av studenter från Analytical Finance och Financial Engineering. Även andra studenter från andra program kan delta i aktiviteterna.

Läs mer om Finanssällskapet