Vill du plugga i höst men har inte sökt någon utbildning?

Det finns platser kvar på vissa utbildningar men snart stänger anmälan.

Program på grundnivå öppna för sen anmälan

 

Program på avancerad nivå öppna för sen anmälan

 

Mer information

 

Antagning.se - sen anmälan