Vetenskapsteori och forskningsmetodik

  • 5.0 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA459

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig med såväl tidigare högskolepoäng som dokumenterad arbetslivserfarenhet. I samband med ansökan skickar du in ett arbetsgivarintyg som bekräftar det.

Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/

Höstterminen 2017, Ortsoberoende, vecka 35 - 44