Kursplan - Konkurrenskraftiga produktionssystem 7.5 hp

Competitive Production Systems

Denna kursplan är inte aktuell och ges inte längre

Kurskod: KPP202
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Huvudområde(n): Produkt- och processutveckling,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-12-06

Syfte

The aim for the course is to give general understanding of the impact of competitive production and logistics in industrial operations. Participants shall gain understanding of the development of production and logistics over time and the present challenge for Swedish industry and shall also make reflections over coming challenges within the subject.

Lärandemål

The student must be able to present her:

- understanding of production and logistics systems and the effects of outsourcing
- knowledge of an historical overview of industrial production
- understanding of competitive and efficient production
- understandning of the key factors necessary for the follow up of a modern production system
- understanding of different future production concepts

Innehåll

Understanding of production and logistics:
- what is a production system including logistics
- what is the value of "own" production
- reasons for outsourcing - distributed production

Historical overview of industrial production:
- mass production
- the Japanese evolution - quality and lean
- sociotechnical systems
- needs for flexibility - modern production examples
- present trends

Competitive and efficient production:
- important deliverables/ key figures to achieve competitive production systems
- development of the concepts of productivity, quality, delivery capacity, flexibility and availability
- steps towards improved competitiveness, including maintenance for availability
- collaboration between the processes for production and product development
- logistics and materials handling - distributed production

Undervisning

The teaching will essentially include classroom lectures, group work and individual home work.

Särskild behörighet

Innovativ produktion och logistik 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 samt Engelska A/Engelska 5. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 2.

Examination

Inlämningsuppgift, övningsuppgift (INL2), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G)
Tentamen (TEN1), 3 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Miljöaspekter

No specific environmental aspects, to be discussed when appropriate.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-08-09

Senaste uppdatering: 2013-08-09

Böcker

Liker, Jeffrey K.;

The Toyota way : 14 management principles from the world's greatest manufacturer

ISBN: 0071392319 : £16.99 LIBRIS-ID: 9149174

330 s.

Boken finns också tillgänglig på svenska.