Jobb och framtid

Visste du att vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb? Cirka 84 procent av våra studenter har jobb inom ett år efter examen. Detta åstadkommer vi genom utbildningar av hög kvalitet och ett nära samarbete med det omgivande samhället.

Resan som leder till jobb

I olika undersökningar så ligger våra studenter stadigt över genomsnittet när det gäller att få jobb efter utbildningen. Den senaste statistiken från Högskoleverket säger att 84 procent får jobb inom ett år efter avslutad utbildning på MDH.

Tack vare att vi har ett nära samarbete med näringslivet och andra arbetsgivare, får du som student tillgång till många viktiga nätverk och kontakter redan under studietiden. Inte så dumt för din framtida karriär, eller hur?

Läs om Idélab - där studenter får hjälp att starta eget eller utveckla affärsidéer

Läs om Karriärtorget - förbereder studenter inför arbetslivet

Utbildning nära verkligheten

Det är viktigt för oss att studenterna tidigt får en verklig koppling till arbetslivet. Därför ingår praktiska moment som till exempel projektarbete på företag, praktik, studiebesök eller gästföreläsningar på många av våra utbildningar.

En viktig framgångsfaktor till att våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden är att vi kontinuerligt stämmer av med arbetsgivare för att få synpunkter på att våra utbildningar innehåller det arbetsmarknaden efterfrågar. Du kan med andra ord vara trygg med att din utbildning leder till jobb.