Behörighet

För att studera vid högskolan måste du ha vissa förkunskaper. Du måste uppfylla kraven för grundläggande behörighet och i vissa fall även krav för särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

2017-05-15För att kunna antas som student till universitet och högskolor måste du uppfylla grundläggande behörighet.

Förhandsbesked om behörighet

2015-06-29Vill du söka till utbildning på Mälardalens högskola men inte är säker på att du uppfyller behörighetskraven så kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då får du veta om du är behörig till det program eller den kurs som du angett eller vad som eventuellt saknas.

 

Meritvärdering och urval

2017-05-15Om du har de förkunskaper som krävs och söker en utbildning innan sista anmälningsdag, kommer dina betyg att få ett värde. Värdet används vid urvalet, då platserna fördelas mellan de sökande.

Platsgaranti genom avklarat tekniskt basår

2017-04-18En student som är godkänd i alla kurser på naturvetenskapligt/tekniskt basår har behörighet och platsgaranti till samtliga högskole- och civilingenjörsprogram som kommer att ges vid Mälardalens högskola under kommande läsår.

 

Reell kompetens och validering

2017-12-06En bredare syn på förkunskaper.

Särskild behörighet

2016-01-14Med särskild behörighet menas de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. För ämnen/kurser från gymnasiet/komvux är betygskravet lägst E/godkänd/3. Även arbetslivserfarenhet eller annat som är relevant för aktuell utbildning kan krävas.

 

Tillgodoräknande

2017-12-08Om du har läst kurser på andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, och vill ha med dessa i ditt examensbevis, kan du behöva få dessa tillgodoräknade vid Mälardalens högskola. Du kan också ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot mindre hel kurs. Dessutom finns tillgodoräknade av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet.

Utländska betyg

2015-06-29Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan också söka till högskolans grundutbildningar. Det som krävs är att utbildningen är avslutad och att den ger tillträde till högskolestudier i utbildningslandet. Därutöver måste du också kunna styrka kunskaper i svenska och engelska.