Design - Kommunikation

Våra kommunikationsutbildningar förenar design och information, illustration och rumslig gestaltning. Här utvecklar du även färdigheter att analysera och argumentera på främmande språk.

 

– Programmets fokus på det informativa var bra då det finns mycket jobb i den branschen. Men det går att välja andra vägar precis som jag gjorde.

Hue Huynh, tidigare student på programmet Informativ illustration – informationsdesign

Läs hela intervjun med Hue om livet efter studierna


Program

Informationsdesign - Informativ illustration, 180 hp
Informationsdesign - Rumslig gestaltning, 180 hp
Informationsdesign - Textdesign, 180 hp
Kandidatprogram i språk och humaniora, 180 hp