Viktiga datum

För anmälan till utbildning som startar hösten 2014

  • 17 mars - webbanmälan öppnar på antagning.se
  • 15 april - sista anmälningsdag
  • 7 maj - sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
  • April-Juni - kontrolluppgifter
  • 19 juni - sista kompletteringsdag**
  • 11 juli - antagningsbesked 1 (svarskrav)
  • 31 juli - sista svarsdag
  • 6 augusti - antagningsbesked 2

* 7 maj - sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller i Schweiz, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du skicka in papper som visar att du är medborgare i något av dessa länder. Alla papper ska ha kommit in till VHS Antagningsservice senast den 7 maj.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap.

**För sökande från EU/EES-länder som avslutar sin gymnasieutbildning efter den 19 juni och sökande med IB-eller EB-examen är 5 juli sista kompletteringsdag.

Istället för webbanmälan

Om du inte kan göra en anmälan via webben kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Observera att Antagningsservice inte tar emot anmälan i form av e-post. Läs mer här.