Viktiga datum

Anmälan inför höstterminen 2014 stängde den 16 april. Det är fortfarande möjligt att göra en sen anmälan till vissa utbildningar som startar höstterminen 2014. Anmälan gör du på antagning.se. Anmälan inför vårterminen 2015 öppnar 15 september.

För anmälan till utbildning som startar vårterminen 2015

  • 15 september - webbanmälan öppnar på antagning.se
  • 15 oktober - sista anmälningsdag
  • 29 oktober - sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
  • November - kontrolluppgifter
  • 1 december - sista kompletteringsdag
  • 10 december - antagningsbesked med svarskrav
  • 19 december - sista svarsdag
  • 2 januari 2015 - antagningsbesked 2

* 29 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du skicka in/ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska ha kommit in till Antagningsservice senast 29 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap.

Istället för webbanmälan

Om du inte kan göra en anmälan via webben kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Observera att Antagningsservice inte tar emot anmälan i form av e-post. Läs mer här.