Viktiga datum

Sista anmälningsdag till höstens utbildningar 2017 var den 18 april, därefter stängdes anmälan. De kurser och utbildningar där det kan finnas lediga platser kvar, öppnar sedan för sen anmälan den 14 juli. Sen anmälan görs på antagning.se.

För anmälan till utbildning som startar höstterminen 2017

  • 15 mars - webbanmälan öppnar
  • 18 april - sista anmälningsdag
  • 8 maj - sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
  • April - juni - kontrolluppgifter
  • 21 juni - sista kompletteringsdag
  • 13 juli - antagningsbesked med svarskrav
  • 28 juli - sista svarsdag
  • 3 augusti - andra antagningsbeskedet

 

* 8 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 8 maj. Läs mer under  Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

 

Istället för webbanmälan

Om du inte kan göra en anmälan via webben kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Observera att Antagningsservice inte tar emot anmälan i form av e-post. Läs mer här.