Viktiga datum

Anmälan till höstterminen 2015 är stängd. Sena anmälningar kan endast göras till de program och kurser som är öppna för sen anmälan och går att välja på antagning.se.

För anmälan till utbildning som startar höstterminen 2015      

  • 16 mars - webbanmälan öppnar
  • 15 april - sista anmälningsdag
  • 7 maj - sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
  • April-juni - kontrolluppgifter
  • 18 juni - sista kompletteringsdag**
  • 9 juli - antagningsbesked med svarskrav
  • 31 juli - sista svarsdag
  • 6 augusit - andra antagningsbeskedet
     

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du skicka in/ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska ha kommit in till Antagningsservice senast 31 mars (sommarkurser) och senast 7 maj (utbildning med start höstterminen 2015). Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller skicka in några papper som styrker ditt medborgarskap.

** Du som avslutar en IB- eller EB-examen har fram till 5 juli på dig att komplettera med ditt diplom. Andra betyg som krävs för att bli behörig ska du ladda upp i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag.

Detta gäller även dig som avslutar din gymnasieutbildning efter den 18 juni i något av de länder som ingår i EU eller EES. Du har fram till den 5 juli på dig att komplettera med gymnasiebetyget. Andra betyg som krävs för att bli behörig ska du ladda upp i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag.

Istället för webbanmälan

Om du inte kan göra en anmälan via webben kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Observera att Antagningsservice inte tar emot anmälan i form av e-post. Läs mer här.