Viktiga datum

Det går snart att anmäla sig till utbildning med start ST2017 och HT2017. Anmälan till kurser och program görs på antagning.se. Sen anmälan till utbildning med start VT2017 är endast möjlig till utbildning som är öppen för anmälan på antagning.se.

För anmälan till utbildning som startar sommarterminen 2017

 • 22 februari - webbanmälan öppnar
 • 15 mars - sista anmälningsdag
 • 31 mars - sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
 • Mars - april - kontrolluppgifter
 • 2 maj - antagningsbesked med svarskrav

 

* 31 mars – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 mars. Läs mer under  Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

För anmälan till utbildning som startar höstterminen 2017

 • 15 mars - webbanmälan öppnar
 • 18 april - sista anmälningsdag
 • 8 maj - sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
 • April - juni - kontrolluppgifter
 • 21 juni - sista kompletteringsdag
 • 13 juli - antagningsbesked med svarskrav
 • 28 juli - sista svarsdag
 • 3 augusti - andra antagningsbeskedet

 

* 8 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 8 maj. Läs mer under  Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

 

Istället för webbanmälan

Om du inte kan göra en anmälan via webben kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Observera att Antagningsservice inte tar emot anmälan i form av e-post. Läs mer här.