Viktiga datum

Anmälan till vårterminen 2016 är öppen till och med 15 oktober. Sena anmälningar kan endast göras till de program och kurser som är öppna för sen anmälan och går att välja på antagning.se.

För anmälan till utbildning som startar vårterminen 2016     

  • 15 september - webbanmälan öppnar
  • 15 oktober- sista anmälningsdag
  • 29 oktober - sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
  • November - kontrolluppgifter
  • 1 december - sista kompletteringsdag
  • 9 december - antagningsbesked med svarskrav
  • 18 december - sista svarsdag
  • 28 december - andra antagningsbeskedet
     

* 29 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
 

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 29 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

Istället för webbanmälan

Om du inte kan göra en anmälan via webben kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Observera att Antagningsservice inte tar emot anmälan i form av e-post. Läs mer här.