Urval

Urval till en utbildning görs om det finns fler behöriga sökande än antal platser. I informationen om högskolans kurs- och programutbud framgår det vid respektive utbildning vilka urval som gäller.

Vid urval till kurser kan man antas på akademiska poäng, betyg eller högskoleprov. Vid urval till utbildningsprogram som vänder sig till högskolenybörjare kan man antas på betyg eller högskoleprov. För påbyggnadsprogram sker urvalet i de flesta fall på akademiska poäng.
 

Platsgaranti
Till några utbildningar kan högskolan anta alla behöriga sökande. Du måste ha anmält dig i tid och följa de anvisningar som framgår av anmälningsmaterial och antagningsbesked. Platsgarantin gäller under förutsättning att utbildningen startar.
 

Kurser inom program
Söker du kurser du inte har platsgaranti till konkurrerar du med det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Programstudenter med platsgaranti antas i första hand.
 

Lokala urvalsgrunder
Lokala urvalsgrunder kan användas, t ex särskilda prov eller arbetslivserfarenhet.
 

Lika meritvärde
Om flera sökande till kurser och påbyggnadsprogram har lika poängtal används lottning.