Behörighet

För att studera vid högskolan måste du ha vissa förkunskaper. Du måste uppfylla kraven för grundläggande behörighet och i vissa fall även krav för särskild behörighet.

 

Reell kompetens

Om du inte uppfyller något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker genom formella meriter kan du ansöka om att högskolan prövar din reella kompetens/att undantag görs.

 

Validering

Validering innebär en möjlighet för dig att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Validering ger också en ökad möjlighet att klarlägga kunskapsnivån för att därmed bättre kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov. I vissa fall kan studietiden förkortas.