Behörighet

För att studera vid högskolan måste du ha vissa förkunskaper. Du måste uppfylla kraven för grundläggande behörighet och i vissa fall även krav för särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå

Den grundläggande behörigheten anger den kunskapsnivå som en högskoleutbildning bygger på.

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå

Grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå

Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå.

Grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå

Platsgaranti genom avklarat tekniskt basår

En student som är godkänd i alla kurser på naturvetenskapligt/tekniskt basår har behörighet och platsgaranti till samtliga högskole- och civilingenjörsprogram på MDH.

Platsgaranti genom avklarat tekniskt basår

Särskild behörighet

Med särskild behörighet menas de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten.

Särskild behörighet

Reell kompetens

Om du inte uppfyller något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker genom formella meriter kan du ansöka om att högskolan prövar din reella kompetens/att undantag görs.

Reell kompetens

Validering

Validering innebär en möjlighet för dig att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Validering ger också en ökad möjlighet att klarlägga kunskapsnivån för att därmed bättre kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov. I vissa fall kan studietiden förkortas.

Validering