Antagningsbesked

Du kommer att få två antagningsbesked, ett efter urval 1 och ett efter urval 2. Antagningsbeskeden visar om du är antagen, reservplacerad eller struken. Antagningsbesked med svarskrav (antagningsbesked 1) kommer i mitten av juli om du har sökt till en hösttermin, och i mitten av december om du har sökt till en vårtermin.

Om du gjort en webbanmälan på antagning.se får du meddelande via e-post när urvalet är genomfört. Du ska då gå in på Dina sidor och kan se ditt antagningsbesked där. Om du anmält dig på pappersanmälan per post skickas antagningsbesked till din folkbokföringsadress.

Antagningsbesked med svarskrav (antagningsbesked 1)

Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats. Sista svarsdag framgår i ditt antagningsbesked. Om du skapat ett användarkonto och är bekräftad användare svarar du enklast på antagning.se. Då får du hjälp att summera poängen. Om du saknar användarkonto kan du svara genom att skicka in svarskortet du får med antagningsbeskedet.

Om du svarar både på antagning.se och per post kommer det svar du registrerar på antagning.se att vara gällande. Du kan alltså ändra ditt svar till och med sista svarsdag. Efter att svaren registrerats görs ett andra urval bland dem som står kvar som reserver. Därefter skickas ett nytt antagningsbesked ut. Detta antagningsbesked behöver du inte svara på. De som är antagna till utbildning får information om upprop och vad som krävs för att behålla platsen via en länk i antagningsbeskedet.
 

Överklagande

Av ditt antagningsbesked framgår om du är antagen, reservplacerad eller om du har strukits från sökt utbildning. Ett beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan överklagas. Information om hur detta ska gå till finns på antagningsbeskedet.

Har du frågor?

Har du inte fått din fråga besvarad via vår FAQ är du välkommen att vända dig till antagningshandläggarna på Antagningen .