Studera utomlands

Som student vid Mälardalens högskola finns det möjligheter till att studera utomlands. Utbytesstudier innebär att du genomför en termin eller ett läsår vid ett universitet som MDH har utbytesavtal med. Du kan även söka studieplats utomlands på egen hand.

Stipendier

2017-06-15Se vilka möjligheter du som student har att söka stipendier till utlandsstudier.

Utlandsstudier på egen hand

2017-06-15Högskolans akademier har avtal med partneruniversitet runt om i världen. Om din akademi inte kan erbjuda vad du önskar kanske du vill söka din studieplats utomlands på egen hand.

Utbytesstudier

2017-04-25Din akademi kan hjälpa dig med det mesta när det gäller utbytesstudier. De svarar på generella frågor om utlandsstudier men är även experter när angående den akademiska delen av dina utbytesstudier, t ex kursval och tillgodoräknande. Det anordnas även informationsträffar där du får träffa andra studenter som redan studerat utomlands en tid och som kan berätta om sina erfarenheter.

 

Kontakt

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST

Pablo Camacho Sanhueza

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV

Michaela Rohde

Akademin för innovation, design och teknik, IDT 

Michaela Rohde

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK 

Michaela Rohde